Üzenet az űrből - megfejtették az UFO jeleit

A Föld körül keringő, Fekete lovag névre keresztelt, feltételezhetően idegen eredetű űrobjektumról már szó eset egy 2014. januári cikkünk során, melyben megemlítésre került egy, a műholdról sugárzott és aztán dekódolt jelsorozatról, mely az Ökörhajcsár csillagkép 13000 évvel ezelőtti állapotáról közölt információkat. Jelen írás során többek között ezen üzenet jelentése kerül terítékre.

Üzenet az űrből - megfejtették az UFO jeleit

A rejtélyes tárgy

A Fekete lovag műhold (Black knight satellite) első, hivatalosan is elismert észlelése 1960-ban történt. Ezt megelőzően azonban már 1928-1929-ben beazonosítható jelenléte (s így idegen eredete, hiszen ekkoriban még egyetlen ember alkotta műhold, vagy más egyéb, bármilyen űreszköz sem került fellövésre), mégpedig egy igen furcsa kísérleti eredmény alapján. A felső légkör tanulmányozását szolgáló kísérlet során egy, a Dél-kínai-tengeren tartózkodó francia kutatóhajó fedélzetéről küldtek 30 másodpercenként, egymás után 3 rádiójelet, melyet aztán Hollandiában (Eindhovenben) próbáltak detektálni. Nagy meglepetésükre azonban a rádiójelek eredeti rezgés csúcspontjaikkal és frekvenciájukkal verődtek vissza, tehát gyengülés nélkül, ugyanakkor nem az eredetileg szabályos, 30 másodperces időközönként, hanem 1-30 mp késlekedéssel, szabálytalanul. Ráadásul, akárhányszor is ismételték meg a kísérletet, mindannyiszor hasonló eredmény adódott.

Mindez azt jelenti, hogy a közel 30 másodperces késést szenvedő jel 9 millió kilométert kellett volna, hogy megtegyen, tehát egy 4,5 millió km-re lévő objektumról kellett, hogy visszaverődjön, ráadásul gyengülés nélkül, ami gyakorlatilag lehetetlen eredmény. Az is elég valószínűtlennek hangzik, hogy a földi magas légkörben szenvedett volna el több mint ezerszer visszaverődést, tehát nyilvánvaló, hogy más történhetett. Az akkori kutatók ezt a jelenséget valamiféle mágneses zavarnak, vagy az ionoszféra lüktetésének tudták be, s nem is foglalkoztak vele behatóbban, egészen az 1970-es évekig, amikor is egy eredetileg angol, majd később skót csillagász, Duncan Lunan, fel nem figyelt a furcsa anomáliára. Lunan, jó természettudóshoz híven, grafikus ábrázolásba kezdett. A koordináta-rendszer függőleges tengelyén ábrázolta a kibocsátott jelek impulzusait, míg a vízszintesen a késlekedés idejét és megdöbbenten tapasztalta az elképesztő eredményt!

Üzenet az űrből - megfejtették az UFO jeleit

Az Ökörhajcsár csillagkép (a Földről nézve vett) közel 13000 évvel ezelőtti állapota

Amit kapott, nem más volt, mint egy csillagtérkép, mely az Ökörhajcsár csillagkép (a Földről nézve vett) közel 13000 évvel ezelőtti állapotát mutatta.

Üzenet az űrből - megfejtették az UFO jeleit

Lunan emellett egy, a gráf pontjaiba rejtett, kódolt üzenetet is felfedezett, melyet sikerült megfejtenie, s angolra fordítania, így, állítása szerint a következőképpen hangzik a késleltetett rádió-visszhangokban rejlő üzenet:

"Innen indulj, az otthonunk az Ökörhajcsár csillagkép, amely egy kettős csillag, a hatodik bolygóján élünk a hét közül, ellenőrizd, a hatodikon a hét közül, kifelé számolva a naptól, mely a kettő közül a nagyobb. A hatodik bolygónknak egy holdja van, a negyedik bolygónknak három, az első és a harmadik bolygónknak egy-egy. A szondánk a holdatok körül kering, a helyzetét a térképünkön feltüntetett Arkturusz alapján frissíti."

(Az Arcturus=medveőrző, alfajel Bootes, elsőrendű csillag az Ökörhajcsár csillagképben, fénye sárga, spektruma Napunkéhoz hasonló.)

Lunen elmélete szerint tehát, a rádiójeleket voltaképpen a Fekete lovag fogta, majd beépítve beléjük eme üzenetét, visszasugározta a Földre, ahol is észlelhették az eindhoveni tudósok, látszólag érintetlenül (leszámítva a késéseket). Annál is inkább érdekes mindez, mit hogy az emberiség is küldött már hasonlóképpen (bár nem szondaként) létéről üzenetet az űrbe, melyen megadta Földünk helyzetét, néhány fontos paraméterét, fajunk és a környezetünkben élő néhány érdekes lény (pl.: bálnák) "leírását" közlő információkat, hanganyagokat stb., tehát miért ne tehetne ugyanígy más intelligens létforma is?

Mindenesetre eme korántsem hétköznapi felfedezéshez hozzátartozik a teljesség kedvéért az is, hogy a professzor (eddig ismeretlen okokból kifolyólag) később azt állította, lehet mégis csak félreértelmezte a jeleket, mindenesetre nagyon különös történet ez, hiszen kevés a valószínűsége annak, hogy egy véletlen természeti jelenség, akár egy természetes, ám eddig ismeretlen mágneses anomália ilyen összefüggően értelmezhető jelsorozatot eredményezzen. Sokan joggal gondolják tehát, hogy ez az üzenet csakis egy másik, intelligens fajtól származhat, tartalma pedig egyértelmű: kapcsolatfelvétel, mivel gyakorlatilag otthonuk pontos helyét és néhány paraméterét taglalja a szignál. Ha pedig ez így van, az hatalmas dolog lenne, hiszen az emberiségnek talán most először nyílna lehetősége kapcsolatba lépni a világegyetem egy másik, intelligens létformájával.

Éppen ezért is érthetetlen, hogy 1973 óta, amikor is Lunan professzor közzétette felfedezéseit (a tudományos világ azonban szkeptikusan ügyet sem vetett rá), gyakorlatilag senki sem próbálta meg ellenőrizni az Ökörhajcsárral kapcsolatos paraméterek helyességét, azaz az üzenet valódiságát, így ez a hihetetlenül érdekes kutatás mindezzel abba is maradt, s ki tudja lesz-e valaha is folytatás? A Fekete lovag UFO pedig továbbra is Földünk körül kering, őrizve talán már meg is fejtett, "nyílt titkait".

2014. május