Tőzsdei kifejezések szótára

A tőzsdének, csakúgy, mint bármely más ágazatnak is megvannak a sajátos szakkifejezései, így, aki eme világgal kíván megismerkedni, annak hasznos lehet mindezeket áttekintenie, hogy eltájékozódhasson a piacon és annak alakulásait naprakészen követhesse.

Tőzsdei kifejezések szótára

hirdetés

Az alábbi összeállítás a célból készült, hogy ebben segíthessen az érdeklődőknek:

(Az itt felsoroltak csupán alapvető kifejezések, számos további is létezik természetesen, így csak ízelítőként szolgálnak!)

Ajánlati könyv

Az árjegyző kezelésében lévő elektronikus nyilvántartás, mely az árjegyzési kereskedés ajánlatait és azok összepárosítását tartalmazza.

Akkumuláció

Egy adott ország nemzeti jövedelmének bizonyos része, melyet a termelő területek továbbfejlesztésére, illetőleg a nem termelő területek szponzorálására, valamint biztonsági tartalékok képzésére fordítanak.

Arbitrázs

Olyan kereskedelmi tevékenység, melynek lényege, hogy ugyanazon fajtájú (pl.: deviza) termékekkel kereskedve a különböző piacok árfolyamkülönbségeit kihasználva nyereséget termeljen.

hirdetés

Arbitrázsőr

A kockázatmentes profitszerzés érdekében a különböző piacok, árfolyam- és kamatkülönbözeteit időben és térben kihasználják. A piacra jó hatást gyakorol ténykedésük, mivel összehangolják időben és térben a kamatlábak, árfolyamok relatív nagyságát.

Árfolyamkockázat

Annak a valószínűsége, hogy egy adott termék árfolyamába mekkora eséllyel következhet be a befektető (pozíciója) számára előnytelen változás. Például, ha venni akar valaki, előnytelen számára az árfolyam növekedés, míg, ha eladni, az árfolyamcsökkenés.

Árfolyamnyereség

A termék vételi és eladási árának pozitív különbsége. Egész egyszerűen az a nyereség, ami akkor realizálódik, amikor olcsóbban megvettünk, majd drágában eladunk valamit.

Baisse (vagy Bear időszak)

A piac leglikviditebb részvényeinek, melyeket blue chipeknek neveznek, árfolyamában hosszú ideig (hetekig, akár hónapokig) tartó értékcsökkenés.

Befektetői tőkeáttétel

A termék valódi értékének a befektetett tőke csak bizonyos, csupán néhány százalékát teszi ki. A többi úgymond "meg van előlegezve". Főként határidős piacokon fordul elő.

Bróker

A brókerek, lehetnek személyek, vagy cégek, azon összekötő kereskedők, akik közvetítő szerepet játszanak némi jutalékért cserébe a vevő és az eladó között, illetőleg közreműködnek az áralakításban is.

BUX

A Budapesti Értéktőzsde egy olyan részvényindexe, mely valós időben, 5 másodpercenként, aktuális piaci árak alapján kerül kiszámításra. Egyszóval tehát jól mutatja az Budapesti Értéktőzsde aktuális, általános állapotát.

Chart

A Technikai elemzők által készített grafikus ábrázolás, mely az adott termék múltbéli árváltozásait hivatott bemutatni. (Angol szó, jelentése diagram, táblázat.)

Chartanalízis

Az a folyamat, melynek során az elkészült grafikonokból (Chartokból) következtetéseket próbálnak levonni a termék jövőbeli áralakulásával kapcsolatban.

Chartisták

A Technikai elemzők másik elnevezése, ők készítik a grafikonokat és próbálnak jóslatokat tenni a piac hosszú távú viselkedésére az elemzett trendek alapján.

Dematerializált értékpapír

A különböző értékpapírok digitalizált formája.

Derivatívok

Kereskedett határidős és opciós termékek, a tőzsdei (futures) és a tőzsdén kívüli (forward) határidős piacokon egyaránt jelen vannak. A háttér termék lehet deviza, kamat, részvény, és még sok egyéb más.

Deviza

A deviza szó francia eredetű, melynek jelentése: külföldi pénznemre szóló követelés vagy tartozás, arra kiállított csekk vagy utalvány. Bár nem teljesen ugyanaz, de lényegében felfogható "digitális valutának". Jellemzője, hogy kisebbek a vételi és az eladási árfolyamok közti különbségek.

Diverzifikáció

Azt mutatja meg, mennyire változatos a befektetés. Azt jelenti, hogy a pénzt nem egyetlen termékbe, hanem egyszerre többe fektetik be. Lényegében kockázatcsökkentés szempontjából van nagy szerepe, hiszen, ha valaki összeállít egy jól diverzifikált értékpapír-portfóliót (20-30 papírból), akkor, ha néhány benne szereplő papír veszteségesnek is bizonyul, attól még az egészet tekintve haszon realizálható, ha a többi értéke viszont nő.

Eredmény kimutatás

A vállalat mérleg szerinti eredményének levezetését tartalmazza, az eredmény keletkezésére ható főbb tényezőket összefoglalásával.

Értékpapír

Olyan szigorú alakszerűséget követő okirat, amely a benne tanúsított alanyi jogot úgy képviseli, hogy azt a papír nélkül sem érvényesíteni, sem bizonyítani, sem átruházni nem lehet.

Értékpapírszámla

A dematerializált (digitalizált) értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról vezetett nyilvántartás, mely az értékpapír tulajdonos számára szolgál tulajdonairól lényegi információkkal.

hirdetés

Éves beszámoló

Egy vállalat tárgy évre szóló eredményeit, azok elérésének dokumentációit, tényleges, valós vagyoni helyzetét, termelt profitját bemutató és alátámasztó irat együttes.

Fedezeti pont

Az a pontja a termelésnek, amikor éppen annyi az árbevétel, amennyi pont fedezni tudja a költségeket, nem több és nem kevesebb. Lényegében tehát az, amikor nullán vagyunk, még nem termelődik haszon, de a rendszer már képes önmagát fenntartani, tehát költség ráfordításra sincs már szükség. Egyszóval a nullpont.

Fedezetlen eladás

Más birtokában lévő értékpapírok eladása az előtt, hogy az eladó azokat már birtokba vette volna.

Forex (Foreign Exchange Market)

Jelentése: devizapiac.

Forgalom

A forgalom az egyik fő jellemzője annak, mennyire hatékony az adott piac. Forgalom alatt az értjük, hogy mennyi a pénz közvetítésével, mint egységes értékmérővel, végbement csereügyletek összessége.

Fundamentális elemzés

Olyan, tőzsdei piaci mozgásokra történő előrejelzési, elemző módszer, melynél a piacra a gazdaság irányából ható főbb tényezőket veszik alapul, mint a kereslet-kínálat egymáshoz való viszonya, az ágazatban szereplő vállalatok pénzügyi helyzete, munkaerővel való ellátottsága stb..

Grafikonelemzés

Olyan, tőzsdei piaci mozgásokra történő előrejelzési, elemző módszer, melynél a chartokat, tehát az eddigi ármozgásokról készült grafikonokat és diagramokat veszik alapul.

Hausse (vagy Bull időszak)

A piac leglikviditebb részvényeinek, melyeket blue chipeknek neveznek, árfolyamában hosszú ideig (hetekig, akár hónapokig) tartó értéknövekedés.

Kötési árfolyam

Az, az árfolyam, amin az adott tőzsdei ügylet létrejött. Egyszóval tehát, amennyiért éppen valaki megvett, vagy eladott valamit.

Letét

Egy előre ideiglenesen zárolt összeg, melynek lényege, hogy egy bizonyos gazdasági tevékenység megfinanszírozását szolgálja a későbbiek során, vagy egy adott ügylet lebonyolítási szándékának komolyságát igazolja.

Likviditás

Likviditás alatt annak hatékonyságát értjük, hogy egy adott eszközt szükség esetén milyen gyorsan és milyen költségek mellett lehet a leghamarább értékesíteni, az-az eladni. Minél nagyobb a likviditás, annál jobb, és megfigyelhető, hogy ahol alacsony a likviditás, ott a részvények árfolyama is alacsony szinten mozog általában.

PIP

A PIP a devizapárok mozgásának legkisebb egysége. Bevezetésére azért volt szükség, mert a devizapiacon nincsenek konkrét árak, csak keresztárfolyamok. (Az egyes devizák egymáshoz való viszonypárjai.) A PIP 0,4-es pontossággal fejezi ki az aktuális devizaárfolyamokat.

Részvény

Részvénytársaságok alapításakor, illetőleg alaptőkéjük megemelésekor kibocsátott, vagyoni jogokat megtestesítő értékpapír. Aki a részvényt megvásárolja, a pénzét véglegesen a vállalat rendelkezésére bocsátja, azt visszaváltani utólag már nem lehet, csak másnak eladni.

Fajtái: elsőbbségi, dolgozói, törzs, kamatozó részvény.<

Spread

Jelentése terjedelem, két árfolyam vagy kamatláb közötti különbség.

Tőke

Olyan anyagi eszközök összessége, melyek befektetésre kerülnek egy vállalkozásba, vagy vállalatba azért, hogy ebből kifolyólag a későbbiekben a tőkét biztosítónak profitja, haszna származzon.

Tőzsde

Rendszeres és szigorú szabályok szerint megszervezett piac, ahol értékpapírok, devizák és más képviselhető áruk koncentrált kereskedelme zajlik.

2013. január