hirdetés

Tolkien XX. századi mitológiája

Teológiai és mitológiai alapkoncepciók, természetfeletti elemek Tolkien világában

A XX. század kétség kívül egyik legjelentősebb iraodalmi alakja Tolkien, aki a régmúlt legendáinak és mitológiájának kutatásaira alapozva rendkívüli történeteket alkotott.

Tolkien XX. századi mitológiája

J. R. R. Tolkien

hirdetés

J. R. R. Tolkien életére nagy hatással volt a katolikus vallás, mely erősen áthatotta egész életét és műveit, a Biblia tanításait viszont inkább irányelveknek, mintsem szigorú szabályoknak tekintette. Alkotásaiban és az általa alkotott igen összetett mitológiai rendszerben a katolikus vallási elemek, például özönvíz, mellet számottevően megjelennek a mitológiai elemek is. Ez azzal magyarázható, hogy már igen fiatalon foglalkoztatták a különböző kultúrák történetei és a nyelvek, melyekre egész életében nagy hangsúlyt fektetett. Az általa kitalált mesterséges nyelvek műveiben gyakran szerepelnek, ezáltal színessé és egyedivé téve azokat. A mágikus elemek a természeti és a fizikai törvényekkel ellentmondó tényezőként Tolkien tündérmese világában szüntelenül jelen vannak.

Történetei mind a történelem előtti időkben játszódnak, amikor is még a földön nem csak az emberek éltek, hanem tündék, hobbitok, törpök, orkok, sárkányok és még számos fura és mesés lény. Sőt némely népek (például tündék, törpök), már az előtt megjelennek kultúrateremtő tényezőként Középföldén, mielőtt az ember és bizonyos aspektusokból szemlélve, összetettebbek, bölcsebbek, hosszabb életűek és ősibbek, mint az emberi faj. Ahogy minden mitológiában és vallásban megjelenik, ő is részletesen foglalkozik a világmindenség (Ea) és a Föld (Arda) teremtésének körülményeivel. Egészen különlegesen jelenik meg a világ teremtése az Ainulindale (Szilmarilok első fejezete) sorai közt, hiszen a daloló Ainuk csodás hangjukkal szövik a világ minden részletét, ami egy igen érdekes és egyedi történés. Felettük áll Iluvatar (Eru) istenség, aki, ezáltal képviseli az egyistenhit szellemiségét a tolkieni világban, amely jellemző keresztény vonás. Ő általa "születtek" az Ainuk, kik közül jó néhányan a világba költöznek és később valákként és maiákként (csak másodteremtő képességgel bírnak, és nem teremthetnek lelkeket) jelennek meg, és köztük Melkor (ki képességeit pusztításra használja), aki akárcsak a katolikus vallásban Lucifer, fellázad teremtője és a világ ellen és saját, hamis dalát beleszövi a világba megfertőzve azt a gonoszsággal és a sötétséggel. Ezzel megkezdődik a jó és a rossz szétválása Tolkien világában, de végezetül majd megszűnik a tökéletlenség, mely ez által a világot alkotó Ainuk lényéből ered és eljön a tökéletes isteni világ. A Keresztény és számos más hitvilágban a világ tisztán született, amelyet végül valamilyen gonosz és álnok akarat végül megrontott és megfertőzött. A szentháromság eszmeköre szintén fellelhető: Iluvatar az istenek ura, az olthatatlan láng, mely a szentlélekkel azonosítható, és végül utalás arra az isteni személyre, aki majdan a világba jön.

Mitológiai elem, akárcsak a görög, vagy a római mitológiában az, hogy minden istenségnek van egy adott eleme (víz (Ulmó), föld (Aulé) stb.). Érdekesség még, hogy az istenek Tolkien világában gyakran emberi szokásokat is követnek, például házasodnak (pl.: Aulé és Yavanna), mely hasonlatos a Görög mitológia isteneinek szokásaihoz. Arda megegyezik a Földdel, hiszen abban a világban is olyan az idő múlása, mint nálunk, 1 hold és 1 nap van, az év 365 napos és középföldén négy évszak váltja egymást. Földrajzilag azonban eltér némileg a Föld "mai" arculatától.

Középföldén az idő múlásával számos, egyedi jellemvonásokkal rendelkező faj jelenik meg.

A tündék mindközül a legbölcsebbek, a "fény népe", ők érkeznek elsőként Középföldére és Valinornak, az istenek városának fényét élvezik, de később számos csapáson kell keresztülmenniük Melkor ténykedése miatt, aki néhányszor meg is kapja büntetését, ám hasztalan. Ármánykodásának köszönhetően a tündék egy időben még egymás ellen is fordulnak. Ennek ellenére általánosságban jellemző a tündékre, hogy jók és tiszták, rendelkeznek némi másodlagos teremtőképességgel, harcosaik hősiesek, rendkívül értenek a mesterségekhez, mely által csodás fegyvereket és varázsos íjakat készítenek. Gyakran kerül ki a kezük alól valamiféle mágikus erővel bíró eszköz (rejtő köpenyek, elsüllyeszthetetlen csónakok). Sok varázslatuk van, mely erős mitikus elem, és gyakran látják a jövőt. Minden teremtménynél erősebb harmóniában élnek a természettel. Életük természetes viszonyok között örök és haláluk esetén Mandosba jutnak. Saját nyelvük van, melyet Tolkien igen precízen kidolgozott mind beszédben mind, pedig írásban. Írásmódjuk és betűik igen jellegzetesek, formáltak. A Gyűrűk ura trilógia folyamán a Szilmarilokkal ellentétben, harcászati szempontból többnyire háttérbe szorulnak, a történéseket legtöbbször tanácsaikkal és varázslatos eszközeikkel befolyásolják.

hirdetés

A törpöket Aulé a föld istene teremtette és tanítgatta titokban, mert már alig bírta kivárni Iluvatar gyermekeinek eljövetelét. Iluvatar azonban rájött mi történt és el akarta pusztítani őket, de Aulénak sikerült meggyőznie őt, hogy megkímélje teremtményeit, így Iluvatar csak mély álmot bocsátott a törpökre az elsőszülöttek eljöveteléig. A törpök életének középpontjában éppen ezért (Aulé által, ki megszerettette velük) a földnek és kincseinek szeretete és kutatása áll. Vasakarattal bírnak, makacsok, maguknak valók és büszkék. A törp harcosok erősek és elszántak. A tündék és a törpök között régmúltból fakadó ellentét van, ezért voltaképpen egyszerűen tudomást sem vesznek egymásról a legtöbb esetben. Természetesen vannak kivételek, például Gimli és Legolas fokozatosan kialakuló végül szoros barátsággá formálódó története.

Az orkok faja a sötét erők szolgálatában áll. Melkor tenyésztette ki őket Utumnó tárnáiban, foglyul ejtett tündékből. Eltorzult, primitív lények kik mindvégig Melkor (a későbbi Morgoth) majd a Gyűrűk ura történéseiben Sauron szolgálatában állnak. Kegyetlenek, agresszívek és kerülik a fényt.

Az embereknek Tolkien világában bár kiemelt és különleges szerep jut, viszont ellentétben a legtöbb mitológiával és vallással az ember nem bír kizárólagos központi szereppel! Nem csak ők a teremtett világ egyedüli értelemmel és lélekkel bíró lényei. Jellemző rájuk a kettősség. Általánosságban bátrak, hősiesek és hűek az elveikhez, de akad köztük jó pár, aki gyenge, vagy éppen áruló. Sokukat mardossa örök kétely, hatalomvágy, kapzsiság. Mágikus elemeik kizárólag valamilyen tárgyon keresztül tudnak működni. Sajátos jellemzőjük a Középfölde mértékével mérve rövid életkor és a halál. Tolkien nem akart a műveiben ellentmondani a keresztény eszméknek, a túlvilági élet nála is megjelenik, szinte teljesen azonos formában a katolikus tanítással. A földön csupán "átutazóként" léteznek az emberek és haláluk után a földi élettől teljesen elszakadnak és egy egészen új létbe kerülnek át, függetlenné válnak minden formában a világbeli életüktől és isten saját világába fogadja őket, miután megítéltettek. A tündék számára az ember egy izgága rohanó faj, akit életritmusuk, és gyarlóságuk miatt lenéznek, de titkon irigylik Iluvatar ajándékát. Eltérő vonás az azonban, hogy pokol, és mennyország, mint olyan említésre sem kerül egyetlen írásban sem, az emberek halál utáni helye homályba és ismeretlenbe borul. Ezek miatt az ember fél a haláltól, és irigyli a tündék szinte hallhatatlan létét, és ezt a tényt a gonosz nagyon könnyen felhasználhatta a romlás eszközeként.

hirdetés

A hobbitok Tolkien talán legnépszerűbb lényei. Alakjukat azon falusi egyszerű, tiszta szívű, az életet élvezni tudó, emberekről formázta, akik közt Tolkien is a legszebb éveit töltötte. Az oly híres megye, csodás dús legelőivel, termékeny földjeivel, mesés virágaival és állataival szüntelen nyugalmat és békét sugároz. Idilli környezet egy tartalmas élethez. A hobbitok már a Babóban megjelennek, mely regényt Tolkien gyermekeinek írt eredetileg. A hobbitok közül kicsiny jelentőségük ellenére számos hős kerül ki, akik óriási tetteket hajtanak végre. Bilbó, aki le tudott mondani önszántából a gyűrűről, melyet, a sötét úr, Sauron kovácsolt a végzet hegyének tüzében, hogy uralkodhasson minden nép fölött, és sötétségbe borítsa a világot. Samu, kinek figuráját Tolkien az első világháborús lövészárokbeli egyszerű, mégis reménykedő és bátor katonatársairól formázta, így lett ő a főhős Frodó kitartó és hűséges segítője. Végül, de nem utolsó sorban Frodó, ki a legnagyobb tettet hajtotta végre azzal, hogy elpusztította a gonoszságot, mely egész középföldét fenyegette. Érdekes az éles ellentét, hogy végül a rossz legyőzését egy csekély, ámde végtelenül jó és hatalmas lelki erővel rendelkező hobbit viszi véghez.

Tolkien mitológiájában minden népnek közös a múltbéli eredete, bár nem azonosan jelentek meg Ardán és koránt sem egy időben. Nagy hangsúlyt kap az élet és a halál kérdése a tolkieni világban is. Eszkatológiája mindegyik népnek és teremtménynek eltér, így haláluk után más és más történik velük. A katolikus jellemvonás e területen is jelen van többnyire, hisz valamilyen szinten mindegyikük megítéltetik. Jó példák erre az emberek, akiknek rögtön a haláluk után egy ítéleten dől el mi is fog velük történni, miután eltávoztak Ardáról. A különféle népeken kívül még számos csodalény jelenik meg a regényekben, melyek mind bírnak valamilyen történettel, származással és többségük hasonlatos valamiféle más, korábbi monda, rege, mitológia csodalényének alakjával. A sötét oldal lényei általában nagyok és félelmetesek. Gyakoriak a sárkányok, farkasok, trollok de még vízi szörny is akad köztük. A jó oldalán is megjelennek hasonló lények, például óriás sasok, entek, kiket Yavanna az erők fáinak védelmére hívott életre. Az egyes csodalények szerepe azonban a műveken belül sem mindig egyértelmű, származásuk esetenként magyarázat nélkül marad és ez néhol még titokzatosabbá teszi felbukkanásaikat.

Így válik végül Tolkien világa oly összetetté és varázslatossá, lebilincselő olvasmánnyá (vagy ahogyan napjainkban filmé). Az ember akár gyermek, akár felnőtt élvezetes és jó történetekkel találkozik Tolkien professzor tolla nyomaiban számos oldalon keresztül és merülhet bele egy olyan világba, amely egyedi mégis életközeli, ahol a leghétköznapibb motívumoktól a legvarázslatosabb elemekig mindent megtalál...

2012. március