Sedleci osszárium, egy újabb csontkápolna, ahol 40 000 ember nyugszik!

Az ember azt gondolná, nem sok emberi csontokkal tömötten díszített hely létezik a világon, pedig így van! Az egyik leginkább ilyen hely a Csehország béli Sedleci osszárium, mely olyannyira szent helynek számít, hogy maguk az emberek kérik, hogy falai közt, afféle "dísz" formájában térhessenek örök nyugalomra!

Sedleci osszárium, egy újabb csontkápolna, ahol 40 000 ember nyugszik!

Mindennek oka egészen a tizenharmadik századig vezethető vissza, amikor is II. Ottokár cseh király a Szentföldre küldte a sedleci ciszterci monostor apátját, aki visszatértekor némi földet hozott magával a Golgotáról, melyet aztán széthintett az apátság temetőkertjében. Az ily módon megszentelt föld híre aztán hamar elterjedt, s a temető kiemelten kedvelt temetkezési hely lett a római katolikusok körében. A XIV. században, a nagy pestisjárvány idején valamint a huszita háborúk korában sok-sok ezer embert temettek ide, telítve a temetőt, ezért 1400 körül egy boltozatos gótikus kápolna épült a sírkert közepén, melyet arra szántak, hogy befogadhassa a temetőbe már más formában el nem helyezhető holtak csontjait, melyek aztán egyre inkább hatalmas halmokba gyűltek az épületen belül.

A XVIII. század elején rekonstrukciós munkálatok folytak a kápolnában Jan Santini Aichel tervei alapján, majd 1870-ben a helyzet kaotikusságát megelégelve a Schwarzenberg család megbízta František Rint fafaragót, hogy rendezze valahogy a csontokat. Ekkor készültek el az olyan hátborzongató beltéri elemei a csontkápolnának, mint amilyen az emberi test valamennyi csontját magába foglaló óriási csontcsillár, vagy éppen a koponyák füzérével díszített boltozatú templomhajó.

Sedleci osszárium, egy újabb csontkápolna, ahol 40 000 ember nyugszik!

Az emberi test valamennyi csontját magába foglaló óriási csontcsillár

Sedleci osszárium, egy újabb csontkápolna, ahol 40 000 ember nyugszik!

Sedleci osszárium, egy újabb csontkápolna, ahol 40 000 ember nyugszik!

Sedleci osszárium, egy újabb csontkápolna, ahol 40 000 ember nyugszik!

A koponyák füzérével díszített boltozatú templomhajó

2015. április