Promethei időszak

A Promethei a Neohadeikum második, s egyben az egész Hadeikum utolsó időszaka (bár nem hivatalosan), mely 4000 - 3900 (egyes források szerint 3800) millió évvel ezelőttig tartott. Ez az időszak volt a Föld eddigi utolsó, gigantikus méreteket öltő kataklizmájának, a Kései Nagy Bombázási Időszaknak, a kora.

Promethei időszak

Gyakorlatilag az egész Promethei időszakban a Kései Nagy Bombázási esemény (Late Heavy Bombardment) zajlott

Gyakorlatilag az egész Promethei időszakban (4000 – 3900 millió évvel ezelőtt) zajlott le a Kései Nagy Bombázási Időszaknak (Late Heavy Bombardment), melynek során a Hold azon, hatalmas kiterjedésű becsapódási kráterei is keletkezett, melyeket később bazaltlávák töltöttek ki, és ma tengereknek hívjuk őket.

A Prometheiben olyan méreteket öltött ez az esemény, hogy a Földbe nem csak üstökös magok és meteoritok, hanem gyakran kisbolygók is becsapódtak, amelyek hatására lokálisan, nem egyszer maga a Föld kérge is újra megolvadt. Hogy mi is indította el a Bombázási eseményt, arról sok elmélet látott napvilágot, de talán a legvalószínűbb az, hogy az esemény megindítója a Jupiter volt, mely óriásbolygó, összeállásának végén, a környezetében lévő kisebb égitestekkel kölcsönhatásban, enyhén befelé vándorolt a Naprendszerben. A vándorlás során az óriásbolygóval együtt mozgó rezonanciasávjai (azaz az a régió, ahol az égitestek pályái ugyan stabillá válnak, ám a megnövekedő excentricitás miatt napközelpontjuk környékén a belső bolygók kilendítik őket a stabil helyzetükből) végigsöpörték a kisbolygóöv egy részét, s ez sok égitestet indított a belső bolygók, s így a Föld és kísérője, a Hold felé is, létrehozva a Kései Nagy Bombázást.

A Kései Nagy Bombázás legintenzívebb időszaka 3950 -3850 millió évvel ezelőttre tehető, mely eseménysorozat gigászi méreteit az is jól reprezentálja, hogy egy közel 20 millió éven át tartott periódusában, évente 10 milliárd tonna víz és szén-dioxid került planétánkra! Ez a hatalmas mennyiség óriási változásokat okozott az őslégkörben és az ősóceánokban, melyek újra melegedni kezdtek, vulkáni tevékenységek végeláthatatlan sora játszódott le, s a meteorokkal és vízjég üstökösökkel érkező vízmennyiség következtében nem csak az óceánok vize gyarapodott, hanem az üvegházhatás általi általános melegedés is globális méreteket öltött.

A Kései Nagy Bombázási Esemény alatt a becslések szerint közel 20 000 becsapódási kráter jött létre Földünk.

A Kései Nagy Bombázási Időszakkal kapcsolatban egy érdekes teória is napvilágot látott, mely szerint az első, élethez szükséges "építőkövek", pl. aminosavak, szénhidrátok is e meteorokkal, vízjég üstökösökkel érkezhettek a Földre (exogenezis: az élet Univerzumbéli, tehát Földön kívüli eredete), melyek aztán alapjai lehettek a szén alapú életnek.

Egy másik elképzelés szerint az élet, s az első prokarióta szervezetek már korábban, talán az óceánok kialakulását követően is jelen lehettek a Földön, s mivel a Promethei alatt is csupán csak a kéreg 25%-a olvadt meg, az elmélet szerint lehettek olyan eldugott zugai a Földnek, ahol bizonyos ősi élőlények (talán extremofilok) megbújhattak, s átvészelhették ezt a kataklizmatikus időszakot. Mindkét elképzelés legfőbb táptalaja az a tény, hogy a Prometheit követő (azaz a Kései Nagy Bombázás után) Archaikumban, "szinte azonnal", 3830 millió évvel ezelőtt, megjelentek az első bizonyítható életnyomok, melyek a vasbaktériumok (vasérclelőhelyek), zöld-és bíborbaktériumok (kénlelőhelyek) élettevékenységének eredményei lehetnek. 3500 millió éve jelentek meg az első, legidősebb sztromatolitok is, melyek olyan kőzetek, amiket még ma is létező (recens) cianobaktériumok tevékenysége hozott létre, ezért biogén struktúrákként emlegetik őket.

Ugyanakkor ez a tény a kémiai úton, az ősi óceánokban létrejött élet elméletét is alátámasztják, tehát nehéz meghatározni, melyiket is fogadhatjuk el kellő bizonyossággal valósnak.

Annyi viszont bizonyos, hogy a Promethei, s így a Hadeikum múltával a Föld "jóval békésebb" hely lett, s, hogy az eddigi, a Hadeikum egésze alatt lezajlott kataklizmatikus és gigászi erők formálták bolygónkat olyanná, hogy az élet aztán elterjedhessen rajta.

2014. augusztus