Maja naptár, avagy elmarad a világvége?

A Maja naptárról sokan azt tartják, hogy esetében nem csupán egy egyszerű naptárról van szó, hanem egy jóslatokkal kikövezett jövőbeni forgatókönyvről, mely képes előre jelezni a nagyobb változások bekövetkeztét az idők folyamán, s amely 2012. december 21-én "lejár".

Maja naptár, avagy elmarad a világvége?

Maja piramisok

hirdetés

A Maja naptár

Maja naptár, avagy elmarad a világvége?

Maja naptár

A Maja naptár három nagy részre osztható, a belső kör a haab, mely 18-szor húsz napos hónapokból áll, kiegészítve 5 nappal, majd a tzolkin (vagy "szent kör") következik kifelé haladva, ez 13-szor 20 napos hónapokból tevődik össze, legkívül pedig a Nagy kör található.

Ezen mezoamerikai öröknaptár a húszas vagy más néven vigezimális számrendszert használja, melynek lényege, hogy minden számot 20 hatványaiként ír le. Egy hónap (Vinál) 20 napból (Kin) áll, egy év (Tun) pedig 18 hónapból, tehát 360 napból.

A Maja időmérés egységeinek további elnevezései:

Katun: 20 Tun (7200 nap)

Baktun: 20*20=400 év (144 000 nap)

Pictun: 20 Baktun (8000 év)

Calabtun: 20 Pictun (160 000 év)

Kinchiltun: 20 Calabtun (3 200 000 év)

Analtun: 20 Kinchiltun (64 millió év)

Iztun: 20 Analtun (128 millió év)

Pontosságát illetően elterjedt az a tévhit, hogy rendkívül pontos, precízebb még az általunk használt Gergely-naptárnál is, ez azonban nem így van, hiszen 52 év alatt 13 nappal van elmaradva, így a Maják kalendáriumuk használatakor egyszerűen 52 évenként hozzáadták ezt a 13 napot az aktuális időhöz. Ebből kifolyólag rövidtávú használatkor jóval pontatlanabbnak bizonyul, hiszen míg a mai naptár esetében 4 évenként egy szökőnap beiktatásával korrekció történik, addig itt csak 52 évente valósul meg mindez, tehát az évek jó részében több napot is lemaradt a Maják naptára. Ettől függetlenül természetesen korát meghaladó, kivételes alkotásnak minősül.

hirdetés

A 2012-es világvége elmélet eredete

Mindezek ismeretében adódhat tehát a kérdés: Miért is (nem) lesz világvége 2012 decemberében? A Maja naptár, mely alapján ezt feltételezik, 13 baktunig van felskálázva. Időszámításának kezdete, időszámításunk előtt 3114. augusztus 11-én (0 baktun, 0 katun, 0, tun, 0 vinál, 1 kin, 0 iztun) kezdődött és így vége 2012. december 21-ére (12 baktun, 19 katun, 19 tun, 17 vinál, 19 kin, 0 iztun) tehető.

A 13 baktun eszerint december végén letelik. Akik tehát rá alapozzák elképzelésüket a feltételezett apokalipszis bekövetkezésének időpontját illetően, azok szerint ekkor véget ér a világ, vagy legalább is alapvető változáson megy majd keresztül.

Cáfolatok

A Maja kutatók túlnyomó többsége mindezt badarságnak tartja, a következő okokból kifolyólag:

- A Maja naptár ciklikus, tehát nem vége szakad majd, hanem új időszámítás kezdődik el a ciklus végén. (13 baktun, 0 katun, 0 tun, 0 vinál, 1 kin, 0 iztun lesz a Maják szerinti helyes dátum.)

- A Maják, ha úgy gondolták volna, hogy a naptár lejártakor véget ér a világ, akkor nem készítettek volna nagyobb léptékű időszámításokat, melyeknek neveket is adtak, ahogy azt fentebb olvashattuk (pl.: Pictun, Kinchiltun, Iztun stb.)

David Stuart, korunk egyik legnagyobb maja-kutatója így nyilatkozott a kérdésben:

"A maják 24 időegységben gondolkoztak. Ebben a naptárban csak ötöt használtak, mégis hatalmas számokról beszélünk."

hirdetés

Következtetésképpen a hatalmas naptárkorong inkább olyan funkciót tölthetett be, mint a mi kis asztali naptáraink, csak jóval nagyobb skálával. (Például a mindennapokban használt éves naptárak is egy évre mutatják előre a napokat, aztán lecseréljük őket a következő évire!)

- Egyes vélemények szerint a kérdéses naptár díszítésére használt istenségeik (és motívumaik) inkább az adott időszakok "védőszentjeiként" voltak jelen, mintsem teremtéstörténetet meséltek volna el, vagy jövendőt jósoltak volna meg.

2012. július