Ley-vonalak

A Ley-vonalak, a Föld olyan feltételezett energetikai vonalai, melyek mentén bolygónk elektromágneses tere kiemelkedő, a szokványostól merőben eltérő aktivitást mutat. A Föld csakráinak is nevezik őket, s úgy vélik, hogy az élőlényeket életenergiával töltik fel.

Ley-vonalak

Ley-vonalak

A ley kifejezés Alfred Watkins angol utazó ügynöktől ered, aki azért hívta így az elsőként általa felfedezett vonalakat, mert azok gyakran haladtak át olyan ősi szakrális, vallási és stratégiai központokon, melyek neve tartalmazta a "ley" kifejezést. Felfedezéséről és megfigyeléseiről 1925-ben, "The Old Straight Track" azaz "Az ősi egyenes nyomvonal" címmel könyvet jelentetett meg.

A Ley-vonalak elhelyezkedése

E különleges vonalak hollétét az alapján határozzák meg, hogy bejelölik a vizsgált területen a különböző spirituális, ősi helyszíneket (pl.: Stonehenge), melyek különös módon úgy tűnik adott vonalak mentén helyezkednek el egymás után, s amikor e kiemelt pontokat összekötik, akkor a kapott egyenesek felelnek meg a Ley-vonalaknak. Beszámolója szerint Watkins is így pillantotta meg az egyik ilyen ősi ösvényt, amikor az angliai Blackwardine közelében egy hegy csúcsán álldogált. Észlelte, hogy a környéken található ember alkotta fontosabb építmények, például ősi kőrakások, vaskori földvárak, korabeli templomok, központi települések stb. mind egy vonalba rendeződnek a tájon.

Feltáratlan titkok

A vonalak mentén tapasztalható mágneses rendellenességek és intenzívebb sugárzásmintázatok ugyan mérhetőek, azonban a környezetre és az emberre gyakorolt hatásmechanizmusuk egyelőre ismeretlen. A tudomány is meglehetősen szkeptikus a témával kapcsolatban, bár az utóbbi évtizedekben, főként Angliában, komoly kutatási projektek indultak a Ley-vonalak megismerésére, melyek egy része tisztán tudományos jelleggel, másik része pedig parapszichológiai szempontokat is figyelembe véve vizsgálódik.

A vonalakhoz kötődő jelenségek

A Ley-vonalakat nem csupán globális energiaáramlást biztosító csatornákként tartják számon, hanem mint komoly spirituális és paranormális nyomvonalakt is. Közelükben állítólag gyakoribbak a paranormális tevékenységek, a szellem és UFO észlelések.

Az eddigi kutatások alapján a fővonalak nagy találkozási csomópontjaiban jönnek létre a leghatalmasabb szélviharok és az óceánok áramlatainak gigantikus méretű örvényei, rendkívül ingadozó légköri nyomásváltozások tapasztalhatók, és a rejtélyes hajó és gépeltűnések is kiemelkedően gyakoriak, továbbá ugyancsak e gócpontokban helyezkednek el a Föld legrejtélyesebb, legvégzetesebb térségei is, mint például a Bermuda-háromszög, vagy az Afar-háromszög. S ha még ez sem lenne elég, szintén a fővonalak összefutásaiban terül el sok nagy múltú civilizáció főbb szentélye, vagy városa, mint például az Egyiptomi-, vagy az Indus-völgyi civilizáció páratlan emlékei, de a titokzatos szobrairól híres Húsvét-szigetek is. Megjegyzendő még, hogy a Nazca-vonalak közül néhány szintén a Ley-vonalakkal egybe esik.

Ley-vonalak

Ley-, és Nazca-vonalak

A vonalak feltételezett hatása a szervezetre

A vonalak mentén számos gyógyító erővel felruházott forrás és kő is szép számmal található, melyek hazánkban is sok zarándokot vonzanak magukhoz. Egyes vélemények szerint a gyógyhatást a mágneses jelenségek más anyagokra (pl.: forrásvíz, különböző kőzetek) gyakorolt hatásából fakadó ionösszetétel, és a bennük található poláros molekulák töltéselrendeződésének megváltozása okozhatja, melynek folytán aztán az adott tárgy vagy hely, rezgései és sugárzása által jó hatást közvetíthet az emberi szervezetre. Mindezek mellett számos jelenés, látomás bekövetkeztét és parafenomén képességek felszínre jutását is tapasztalni vélik a vonalak mentén, melyeket szintén a mágneses anomáliák emberi elmére való hatásának tulajdonítanak. Nem is csoda tehát, hogy például az egyik Dánián és Németországon is áthaladó vonal mentén fekszik a csobánkai szentkút, a Petőfiszállás-Szentkút, a szegedi Dóm, valamint a híres ókori Delphoi jósda is!

2012. július