Indigó gyermekek, avagy a "Fény munkásai"

Tudomány, hit és képzelet gyakran megütközik, ha misztikus téma kerül az ember látószögébe, hisz mindenki saját életfelfogása szerint értékeli az olyan dolgokat, ami számára "varázslatosnak" tűnik. Van, aki tagad, van, aki elfogad, van, aki logikus magyarázatot keres és van, aki nyitott. Az indigó gyerekek léte, avagy nem léte is sok port kavart már fel. De vajon mire hivatott létük, ha valóban léteznek?

Indigó gyermekek, avagy a 'Fény munkásai'

Az auralátással és spiritualitással foglalkozó szakemberek szerint, olyan, élénk indigó színű aurával rendelkező emberek, akik különleges képességekkel rendelkeznek, rendkívüli tehetséget mutatnak a gondolkodás (tudomány), az eszmeiség és a művészetek terén. Spirituálisan és pszichikailag magasan fejlettnek gondolják őket már kisgyermek koruktól fogva, továbbá a magas rezgésszámú indigókék aura viselői gyógyító szerepkörrel is rendelkeznek. Mindezen tényezők pedig azon földi hivatásukat adatott szolgálni, hogy megmentsék a Földet a további pusztító, jórészt emberi tevékenységek által kiváltott sorstól, a jövő generációi számára. A látók szerint az ilyen kék aurával rendelkező emberek az 1970-es évektől kezdtek el születni, ám tömegesen csak az 1990-es évben, így jó részük (elnevezésükkor) még csupán gyermek volt, innen az ?indigó gyerekek? elnevezés, melyet elsőként Lee Carroll és Jan Tober: "The Indigo Children: The New Kids Have Arrived" című könyve népszerűsített. Egyes vélemények szerint ők a "fény munkásai" vagyis, akik tisztán látást hoznak az embereknek, felnyitják szemüket a spirituális világ felé és változást hozzanak vég felé rohanó világunkba. Mint tudjuk, az aura egy energiamező, ami körbevesz minket, elektromos és mágneses terünk, ez ki is mutatható. A színét azonban csak bizonyos képességek birtokában levő emberek láthatják.

Valóság, képzelet, energiák

Ha az energiaszínek és csakrák felől közelítjük meg a dolgot, akkor kimutatható, hogy minden nemzedéknek megvolt a maga auraszíne, aszerint, hogy milyen feladat beteljesítése végett érkezett a világra. Így, például az 50' évek szülötteinek jórészét vörös színű aura vette körül, fő feladatuk a biztonság megteremtése és a túlélés volt, ezekhez a gyökércsakra kapcsolódik, melynek színe szintén vörös. A 80' években napvilágot látott gyermekek már sárga aurával rendelkeztek, élethivatásuk pedig a hatalom megszerzésére irányult, s itt jön a kék szín szerepe, ami a 90' évek szülötteire vonatkoztatható, ezen emberek sorsa spirituális jellegű, hiszen a kék a homlokcsakra, vagyis a harmadik szem színe. Egyes felfogások szerint, az ilyen kivételes gyermekek különleges, újfajta lelki, szellemi erőket hordoznak, melyek új, mélyen spirituálisabb irányba viszik majd az egész emberiség fejlődését, ezzel előkészítve egy a mai emberrel hibrid, sőt, földönkívüli létforma eljövetelének lehetőségét.

Honnan ismerhetőek fel az indigó gyermekek?

Akik elszántan hisznek létezésükben, még ők is belátják, nagyon nehéz különbséget tenni a gyermekek magatartása között, hiszen minden kisgyermek rendelkezik azzal az őszinteséggel és pozitív kisugárzással, ami képes a lelket gyógyítani, sőt, sok gyermek már egész kicsi korban is nagyon okos és értelmes. Ennek tükrében érdemes talán végigfutni néhány indigó gyermekre utaló jelet, mely mégis megkülönböztethetővé teheti őket társaiktól.

Ezen gyermekeknél a domináns a jobb agyfélteke, ami azt jelenti, hogy kifinomult művészi érzékük van és nagyon kreatívak már egészen kicsiny korukban. Rajzaik különlegesek és témaválasztásuk egyedi, például földönkívüli lények ábrázolása. Előfordulnak náluk "megérzések". Tudják a választ, mielőtt még kérdeznének tőlük. Az elektromosságra is különösen hatnak. A közelükben "magától" bekapcsolódhat a tévé, rádió. Bizonyos kutatóik szerint mérhetően magas körülöttük az elektromos mező, de ez inkább kellemesen hat a körülöttük lévőkre, mintsem zavaró lenne. Különösen érzékenyek a vegyszerekre. Fejlett és kifinomult igazság és szabadság érzettel rendelkeznek és mindennek sokszor hangot is adnak, nem tűrik a hazugságot és a korlátokat. Olyan foglalkozást szeretnének űzni, ami a későbbiekben jobbá tenné a világot, pl. orvosnak vagy állatorvosnak készülnek.

Mit mond a hivatalos tudomány

A mai tudomány, annak ellenére, hogy számos ez irányú kutatás létezik, jelenleg nem látja bizonyítottnak az emberben zajló elektromágneses folyamatok és a "sors" összefüggéseit. Megjegyzendő mindemellett azonban, hogy ne is várható el tőle mindez, hiszen a tudomány mindig is nehezen tudta kezelni az olyan képlékeny dolgokat, melyek nehezen megfoghatóak, ám mindez tárgyilagos, mindig, mindenre materiális bizonyítékokat kereső természetéből fakad.

Összegezvén tehát, bár létezésük bizonytalan, annyi talán mégis bizonyos, minden generáció más és más társadalmi és egyéb körülmények között, más-más megoldásra váró problémák közepette, s így különféle fő életcéllal születik, s így talán elképzelhető, nekik esetleg osztályrészül valami különlegesebb jutott, mint amilyen például a bolygó megmentése, vagy a spirituálitás világának feltárása.

2013. augusztus