Befagyott a pokol

Egy Írországi egyetemen esett meg az alábbi, rendkívül szórakoztató történet. Az egyik kémia professzor extra dilemmaként szegezte a hallgatóknak az alábbi kérdést: Vajon a pokol exotherm (leadja a hőt), vagy endotherm-e (fölveszi a hőt)?

Befagyott a pokol

hirdetés

A legtöbb diák a Boyle-Mariotte-törvényre hivatkozva fejtette ki véleményét, tehát, hogy a gázok térfogatuk növekedésével (nyomásuk csökkenésével) lehűlnek, míg fordított esetben felmelegszenek. Az egyik hallgató azonban olyan szellemesen, ugyanakkor logikusan fejtette ki véleményét a téma tárgyalásakor, hogy a Maynooth Egyetem (Kildare grófság) professzorának annyira tetszett, hogy rögtön meg is osztotta kollégáival, majd végül az ötletes válasz olyan sikert aratott, hogy bejárta az egész világhálót is!

Így hangzott:

Először is meg kell állapítani, hogy a pokol tömege változik-e az idő folyamán. Ehhez a pokolba vándorló, valamint a poklot elhagyó lelkek számának ismerete kell.

Úgy vélem, bizonyosra vehető, hogy aki a pokolba kerül, onnan már soha ki nem jut.

Ahhoz, hogy megállapítsuk, hányan jutnak a pokolba, ahhoz a különböző vallásokat kell alapul venni. A legtöbb mai vallás szerint mindenki a pokolba jut, aki nem az adott vallás követője. Minthogy több ilyen vallás létezik, abból indulhatunk ki, hogy mindenki a pokolra jut.

A világ népességének növekedése arra enged következtetni, hogy a pokolra jutók száma exponenciálisan növekszik.

Ezek után a pokol térfogatát kell megvizsgálnunk. A Boyle-Mariotte-törvény értelmében a pokol térfogata a pokolra jutó lelkek számával arányosan kell növekedjen, hogy a hőmérséklet és a nyomás állandó maradjon. Ekkor két lehetőség van:

1. Ha a pokol lassabban tágul, mint amilyen iramban érkeznek a lelkek, akkor a hőmérséklet és a nyomás addig emelkedik, míg a pokol szét nem robban.

2. Ha a pokol gyorsabban tágul, mint amilyen ütemben a lelkek érkeznek, akkor a hőmérséklet és a nyomás csökken, míg a pokol be nem fagy.

hirdetés

Melyik a helyes megoldás?

Figyelembe véve évfolyamtársam, Sandra jövendölését, miszerint "Hamarabb befagy a pokol, mintsem hogy lefeküdjek veled!", valamint azt a tényt, hogy tegnap mégiscsak lefeküdtünk, csak a második eshetőség jöhet számításba. Ennél fogva meggyőződésem, hogy a pokol endotherm és ráadásul már be is fagyott.

Következik még, hogy ha a pokol befagyott, akkor több lelket nem fogadhat be, hiszen nincs már tüze.

Ebből az is következik, hogy már csak a mennyekbe juthatunk, ami egyrészt Isten létezését bizonyítja, másrészt arra is magyarázatot ad, miért kiáltotta tegnap este Sandra annyiszor "Istenem!"

A hallgató volt a vizsgán az egyetlen, aki a dolgozatára "A" minősítést kapott...!

2013. november