Az élet egy nagy tanulsága...

Néha az ember bele-bele fut egy-egy igencsak szemléletes és az élet nagy igazságait jól tükröző példázatokba, melyeket, bárki is fogalmazott meg egyszer, mindenképpen épületesek. Az alábbi eme példázatok egy igen figyelemre méltó igazságtartalommal rendelkező példa!

Az élet egy nagy tanulsága...

Nem minden a pénz

Egy professzor felmutat egy 10.000 Ft-os bankjegyet az osztálynak, majd megkérdi a tanulókat:

"Ki szeretné ezt a bankjegyet?" minden gyerek felemeli a kezét. Összegyűri a kezében a pénzt, majd újból felteszi a kérdést az osztálynak: "Továbbra is szeretnétek?" a kezek ismét az égbe emelkednek. Majd eldobja a gyűrött bankjegyet, ráugrik és eltapossa. Ezután újból megkérdi: "Még mindig akarjátok a pénzt?" a gyerekek újból jelentkeznek egytől egyig.

A professzor ekkor így szólt:

"Kedves barátaim, ma tanultatok egy nagyon fontos leckét az élettől. Habár ezt a 10 000 forintot összegyűrtem, rátapostam és eldobtam, ti továbbra is szeretnétek ha a tiétek lenne, mert a bankjegy értéke nem változott, még most is 10.000 forintot ér! Sokszor az életben ellenkeznek veletek, emberek visszadobnak és elutasítanak titeket. Azt érzitek, hogy már nem ér semmit a létetek, de a ti ÉRTÉKETEK nem változik SOHA azoknak az embereknek, akik valóban szeretnek titeket. Még akkor sem, amikor a legrosszabb passzban vagytok, az emberi ÉRTÉKEITEK, TOVÁBBRA IS UGYANANNYIT ÉRNEK."

"SOHA NE KÉTELKEDJETEK magatokban, mindig ugyanannyit értek, sőt többet, de SOHA KEVESEBBET!"

2015. szeptember