A péntek 13. története

A péntek 13. szerencsétlenséget hozó, baljós mivoltának története igen régre visszanyúló, s több, egészen ősi szálakból szövődő história, hiszen mind a pénteki nap, mind pedig a 13-as szám, számos kultúrkörben már önmagában is szerencsétlenséget hordoz, hát még a kettő együtt!

A péntek 13. története

A péntek 13. tragikus miliője elsősorban bibliai elemekre vezethető vissza. A pénteki nap részéről azért, mert állítólag ez volt a paradicsomi bűnbeesés napja, Káin e napon ölte meg testvérét, Ábelt, valamint Jézus megfeszítésének drámai napja is ez.

A néphit szerint a péntek a gonosz napja, amikor nem szabad házasságot kötni, útra kelni, új házba költözni, új munkát vállalni, üzletet kötni, de még ruhát varrni sem (mert az nem lesz tartós, s hamar szétfoszlik majd). A péntek egyébként a történelem során sem kapott túlságosan pozitív státuszt a hét napjai közül, ugyanis Európában például (a Római birodalomtól kezdve, egészen a XIX. századig) e nap volt a hóhérok napja, ami azt jelentette, hogy ekkor tartották a legtöbb nyilvános kivégzést.

A 13-as szám megjelenése sem éppen kedvező eseményekre utal a keresztény hiedelemvilágban, minthogy Jézus is az utolsó vacsoránál 13-ad magával étkezett, ráadásul az őt később eláruló Júdás is tizenharmadikként ült le az asztalhoz. Emellett természetesen nem csak keresztény gyökerekre vezethető vissza a 13-as szám balszerencsés mivolta. Ázsiában például a 4es szám halált hozónak számít, így a 13-atól is rettenetesen félnek (mert ugye számjegyeinek összege: 1+3=4). Mindezen hiedelmekből fakadóan nem is tartanak soha 4 tárgyat egymás mellett, mert úgy hiszik, az odavonzza a negatív energiákat, s rossz dolgok fognak történni. Érdekesség még, hogy a tarot kártya 13. lapja a Halál.

A péntek tizenharmadika baljós, veszedelmes mivoltának azonban minden bizonnyal legismertebb eredete 1307. október 13-ára, péntekre vezethető vissza, amikor is a Templomos Lovagok (latinul: Militia Templi) hatalmas befolyását megirigyelő és óriási vagyonukra is szemet vető IV. "Szép" Fülöp francia király (V. Kelemen pápa jóváhagyása mellett) egyetlen éjszaka alatt egész Franciaországban, (elsőként a világon) koholt vádak alapján, leszámolt szinte az egész renddel. A lovagoknak minden vagyonát lefoglalta, aztán képzett vádakkal perbe fogta őket, többnyire szimónia (kánonjogi vétség: egyházi és lelki javak anyagi előnyök révén történő megszerzése vagy áruba bocsátása), valamint a keresztény vallás meggyalázása miatt, börtönbe vetette őket, majd megkínozta, s többségüket máglyára küldte. A Templomosok sorsa tehát lényegében eme péntek 13-ai napon végleg megpecsételődött, s e balsors ékesen továbbél a mai napig számos nép hagyományainak körében.

Érdekesség még, hogy az Amerikai Egyesült Államokban például olyannyira élénken él a 13-as számtól való félelem, hogy babonából a felhőkarcolóikban nincs 13-ik emelet, a kórházakban nincs 13-as kórterem, sőt, a legtöbb amerikai nem hajlandó 13-ad magával egy asztalnál étkezni sem, így általános a triszkaidekafóbia, tehát a 13-as számtól való oktalan félelem.

2013. december